Tag Archives: #thacsiketoan

Đào tạo trình độ Thạc sĩ Luật Kinh Tế, Quản lý Luật (đang nhận hồ sơ)

Hà Nội phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.Khoa Sau ĐH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh – mã ngành: 8340101; Tài chính – Ngân hàng – mã ngành: 8340201; Kế toán – […]