Tag Archives: tieng nhat

TOP TeEN VB2 ĐH tiếng nhật có kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật

Tổng quan các kỳ thi năng lực tiếng Nhật tại Việt Nam Đối với các bạn học tiếng Nhật những kỳ thi năng lực tiếng Nhật là điều khá phổ biến và thông quá các kỳ thi này mà các bạn có thể biết được năng lực của mình đang ở đâu.Căn cứ vào quy […]

Nên học tiếng Trung VB2 hay tiếng Nhật VB2 Đại học ?

Xác định mục tiêu khi học bất kỳ ngôn ngữ nào kể cả tiếng Nhật với tiếng Trung Trước khi học bất kỳ ngoại ngữ nào thì bạn cần phải xác định được mục tiêu hướng đến hoặc kết quả bạn sẽ đạt được sau khi học ngôn ngữ đó là gì. Chẳng hạn như […]