Tag Archives: tiếng pháp ngữ pháptiếng pháp cơ bản

Tổng hợp các chuyên đề ngữ pháp vb2 tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu

Danh từ (le nom) Trong tiếng Pháp, một danh từ có thể mang giống đực (masculin) hoặc giống cái (féminin) hoặc đồng thời cả 2 giống. Lấy ví dụ: Danh từ giống đực: garçon (cậu bé), homme (người đàn ông), jour (ngày), père (bố)… Danh từ giống cái: fille (cô bé), femme (người phụ nữ), […]