Tag Archives: tiếng trung

Nên học tiếng Trung VB2 hay tiếng Nhật VB2 Đại học ?

Xác định mục tiêu khi học bất kỳ ngôn ngữ nào kể cả tiếng Nhật với tiếng Trung Trước khi học bất kỳ ngoại ngữ nào thì bạn cần phải xác định được mục tiêu hướng đến hoặc kết quả bạn sẽ đạt được sau khi học ngôn ngữ đó là gì. Chẳng hạn như […]