Tag Archives: Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức (thi tuyển)

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức (thi tuyển) Chỉ tiêu tuyển dụng công chức làm chuyên môn nghiệp vụ Tổng cục Thuế năm nay tại Cơ quan Tổng cục Thuế, 62 Cục Thuế các tỉnh, thành phố và 342 Chi cục Thuế trực thuộc được xác định là: 2.024 chỉ […]