Tag Archives: tự học tiếng hàn

Hướng dẫn viết thư bằng tiếng Hàn văn bằng 2 đại học ngoại ngữ

Người nhận trong thư tiếng Hàn :Trong tiếng Hàn thì với những người cùng hoặc nhỏ tuổi hơn ta dùng 에게, người lớn tuổi hơn dùng 께, trước tên người thường dùng những từ như 보고 싶은, 사랑하는, 존경하는… Và thường viết theo cấu trúc chung: Tên người nhận; Số nhà + tên phố; Tên […]