Tag Archives: văn bằng 2 đại học hàn quốc

Đại Học Ngoại Ngữ Hàn Quốc tuyển sinh Văn Bằng 2 Đại Học Hà Nội

Văn bằng 2 Ngôn Ngữ Hàn Từ Xa là sự lựa chọn ưu tiên cho những bạn đã có 1 văn bằng trái ngành. Nhưng đang bận đi làm hoặc công tác ở xa không có thời gian đến trường học. Bởi chỉ mất khoảng thời gian đào tạo từ 1-2.5 năm là sở hữu […]