Thành lập Trường Đại học Luật, trường ĐH thành viên thứ 9 của ĐH Quốc gia Hà Nội

Hôm nay 23.9, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định thành lập Trường ĐH Luật, trường ĐH thành viên thứ 9 của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hôm nay 23.9, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1124/QĐ-TTg về việc thành lập Trường ĐH Luật, trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Theo quyết định thành lập, Trường ĐH Luật là cơ sở giáo dục ĐH công lập thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội; thưc hiện tự chủ theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của ĐH Quốc gia Hà Nội, quản lý nhà nước về giáo dục ĐH của Bộ GD-ĐT, quản lý về lãnh thổ của UBND TP.Hà Nội.

Thành lập Trường ĐH Luật, trường ĐH thành viên thứ 9 của ĐH Quốc gia Hà Nội – Sinh viên khoa Luật trong ngày lễ bế giảng

Trường được thành lập trên cơ sở khoa Luật, tiền thân là khoa Pháp lý của Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội trước đây. Khoa được thành lập từ năm 1976, là cơ sở đào tạo đầu tiên và duy nhất của nước ta thời điểm đó được giao nhiệm vụ chính trị “đào tạo cán bộ pháp lý bậc ĐH”.

Hiện tại, trường đang triển khai đào tạo 4 chương trình đào tạo ĐH, 9 chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu và 5 chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng, 6 chương trình đào tạo bậc tiến sĩ.

Trong số các chương trình thạc sĩ, có những chương trình lần đầu tiên được mở tại Việt Nam (pháp luật về quyền con người); chương trình đầu tiên và hiện nay là duy nhất ở Việt Nam (luật biển và quản lý biển, quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng).

Tính đến đầu năm 2022, tổng số sinh viên chính quy là 3.228 (trong đó hệ ĐH 2.099, bằng kép là 350), đào tạo thạc sĩ là 726 học viên, tiến sĩ là 53 nghiên cứu sinh.

Về nguồn nhân lực, hiện nay, trường có 127 cán bộ cơ hữu. Đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu là 78 người, trong đó 70 tiến sĩ (89,7% cán bộ giảng dạy), 6 giáo sư và 18 phó giáo sư (30,8% cán bộ giảng dạy).So với các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, Trường ĐH Luật trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội có tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ cao nhất.

Như vậy, tỷ lệ tổng số sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh/giảng viên sau quy đổi (theo quy định của Bộ GD-ĐT) là 1 giảng viên/17,54 sinh viên, nếu chỉ tính tỷ lệ sinh viên chính quy (hệ ĐH) thì tỷ lệ này là 1/11,4.

Hiện nay, ĐH Quốc gia Hà Nội có 12 đơn vị đào tạo ĐH, gồm 9 trường ĐH thành viên: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Việt Nhật, Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Luật; 2 trường trực thuộc là Trường Quản trị và Kinh doanh, Trường Quốc tế; 1 khoa trực thuộc là khoa Các khoa học liên ngành.

ĐHQGHN vừa nâng thêm tổng số trường ĐH trực thuộc lên 10 đơn vị với quyết định thành lập Trường Quốc tế có tên tiếng Anh là VNU – International School (viết tắt: VNU – IS) và Trường Quản trị và Kinh doanh có tên tiếng Anh: VNU – Hanoi School of Business and Management (tên viết tắt: VNU – HSB).

Theo quyết định do Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân ký, Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành.

Như vậy, hiện nay ĐH Quốc gia Hà Nội có 8 trường đại học thành viên (do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập), 2 trường (do Giám đốc ĐHQGHN ký quyết định thành lập), 2 khoa trực thuộc, 7 viện nghiên cứu, 2 trung tâm đào tạo và nghiên cứu, 16 đơn vị phục vụ.

ĐHQGHN cho biết, việc thành lập Trường trên cơ sở điều chỉnh, sắp xếp phát triển các Khoa trực thuộc sẽ giúp ĐH Quốc gia Hà Nội sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực từ lợi thế của mô hình đại học cũng như tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực về nhân sự, tài chính từ bên ngoài; tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên nền tảng phát triển các hạt nhân có năng lực thực hiện tốt các chính sách thí điểm về đào tạo, nghiên cứu khoa học, liên kết và hội nhập quốc tế, đặc biệt là có khả năng tự chủ về tài chính.

Được biết, Khoa Quản trị và Kinh doanh, nay là Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội được thành lập ngày 13/7/1995. Trường có uy tín với các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, các khóa đào tạo quản trị điều hành và các hoạt động tư vấn cho cả khu vực công và tư với hơn 13.000 cựu học viên, nhiều người đang giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan chính phủ và các công ty thương mại lớn.

Trong khi đó, Khoa Quốc tế, nay là Trường Quốc tế được thành lập ngày 24/7/2002. Trường có quy mô đào tạo trên 4.000 người học đến từ trên 12 quốc gia và 5 châu lục; 100% giảng viên chuyên ngành tốt nghiệp ở nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *